5 Manfaat Penting Salat Jamak Isya-Maghrib, Wajib Tahu!

Moh Sutrisno
By: Moh Sutrisno May Fri 2024
5 Manfaat Penting Salat Jamak Isya-Maghrib, Wajib Tahu!

Shalat jamak merupakan salah satu keringanan yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat Islam dalam menunaikan ibadah shalat. Jamak adalah menggabungkan dua atau lebih shalat fardhu menjadi satu waktu pelaksanaan. Salah satu bentuk shalat jamak adalah jamak ta’khir, yaitu menggabungkan shalat Maghrib dan Isya pada waktu Isya. Cara shalat jamak Maghrib dan Isya ini memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi.

Ketentuan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan shalat jamak Maghrib dan Isya antara lain:

 • Memasuki waktu shalat Maghrib dan Isya.
 • Berniat untuk menjamak shalat Maghrib dan Isya pada waktu Isya.
 • Melaksanakan shalat Maghrib terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan shalat Isya.
 • Membaca niat shalat jamak Maghrib dan Isya, yaitu: “Ushalli fardha Maghribi jama’an ma’a Isya’i sunnatan lillahi ta’ala” yang artinya: “Saya berniat shalat fardhu Maghrib dengan jamak bersama Isya sunnah karena Allah ta’ala.”

Cara Shalat Jamak Isya dan Maghrib

Shalat jamak merupakan keringanan yang diberikan Allah SWT kepada umat Islam dalam menunaikan ibadah shalat. Salah satu bentuk shalat jamak adalah jamak ta’khir, yaitu menggabungkan shalat Maghrib dan Isya pada waktu Isya. Berikut adalah 8 aspek penting yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan shalat jamak Isya dan Maghrib:

 • Niat
 • Waktu
 • Tata Cara
 • Rakaat
 • Bacaan
 • Hukum
 • Syarat
 • Hikmah

Dalam melaksanakan shalat jamak Isya dan Maghrib, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, seperti adanya udzur syar’i, seperti perjalanan jauh atau sakit. Selain itu, juga perlu diperhatikan urutan pelaksanaan shalat, yaitu dimulai dengan shalat Maghrib terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan shalat Isya. Shalat jamak Isya dan Maghrib memiliki beberapa hikmah, di antaranya adalah memudahkan dalam perjalanan dan menghemat waktu.

Niat

Niat merupakan faktor penting dalam shalat jamak Isya dan Maghrib. Niat adalah keinginan hati untuk melakukan suatu ibadah. Dalam shalat jamak, niat harus diikrarkan secara lisan atau dalam hati sebelum melaksanakan shalat. Niat ini berfungsi untuk membedakan antara shalat jamak dengan shalat yang dikerjakan secara terpisah.

Yuk Baca:

Raih Manfaat Luar Biasa Doa Ilmu Berkualitas Rezeki Halal

Raih Manfaat Luar Biasa Doa Ilmu Berkualitas Rezeki Halal

Adapun niat shalat jamak Isya dan Maghrib adalah sebagai berikut:

Ushalli fardha Maghribi jama’an ma’a Isya’i sunnatan lillahi ta’ala.

Artinya: “Saya berniat shalat fardhu Maghrib dengan jamak bersama Isya sunnah karena Allah Ta’ala.”

Niat ini harus diikrarkan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan syariat. Jika niat tidak diikrarkan atau tidak sesuai dengan ketentuan, maka shalat jamak tidak sah.

Waktu

Waktu merupakan salah satu aspek penting dalam shalat jamak Isya dan Maghrib. Waktu pelaksanaan shalat jamak ini harus sesuai dengan ketentuan syariat agar shalat sah dan diterima. Berikut adalah beberapa ketentuan waktu pelaksanaan shalat jamak Isya dan Maghrib:

 • Waktu Maghrib

  Waktu Maghrib dimulai ketika matahari terbenam dan berakhir ketika hilangnya cahaya merah di ufuk barat. Pada waktu ini, umat Islam diwajibkan melaksanakan shalat Maghrib.

 • Waktu Isya

  Waktu Isya dimulai ketika hilangnya cahaya merah di ufuk barat dan berakhir ketika terbitnya fajar. Pada waktu ini, umat Islam diwajibkan melaksanakan shalat Isya.

 • Waktu Pelaksanaan Shalat Jamak

  Shalat jamak Isya dan Maghrib dapat dilaksanakan pada waktu Isya, setelah masuk waktu Isya. Jamak ta’khir ini dilakukan dengan menggabungkan shalat Maghrib dan Isya pada waktu Isya.

 • Udzur Syar’i

  Shalat jamak hanya diperbolehkan dalam kondisi adanya udzur syar’i, seperti perjalanan jauh atau sakit. Dalam kondisi normal, umat Islam diwajibkan melaksanakan shalat Maghrib dan Isya secara terpisah pada waktunya masing-masing.

Dengan memperhatikan ketentuan waktu dalam melaksanakan shalat jamak Isya dan Maghrib, umat Islam dapat memastikan bahwa ibadah shalat yang mereka lakukan sesuai dengan syariat dan diterima oleh Allah SWT.

Yuk Baca:

Temukan 10 Rahasia Istimewa Sholat Subuh yang Jarang Diketahui!

Temukan 10 Rahasia Istimewa Sholat Subuh yang Jarang Diketahui!

Tata Cara

Tata cara merupakan aspek penting dalam shalat jamak Isya dan Maghrib. Tata cara yang benar akan memastikan bahwa shalat jamak yang dilaksanakan sesuai dengan syariat dan diterima oleh Allah SWT. Berikut adalah tata cara shalat jamak Isya dan Maghrib:

 1. Niat shalat jamak Isya dan Maghrib.
 2. Takbiratul ihram.
 3. Membaca surat Al-Fatihah.
 4. Membaca surat atau ayat Al-Qur’an.
 5. Ruku.
 6. I’tidal.
 7. Sujud.
 8. Duduk di antara dua sujud.
 9. Sujud kedua.
 10. Duduk istirahat.
 11. Mengerjakan rakaat kedua hingga keempat dengan cara yang sama.
 12. Tasyahud akhir.
 13. Salam.

Dalam melaksanakan shalat jamak Isya dan Maghrib, perlu diperhatikan bahwa rakaat pertama dan kedua merupakan rakaat shalat Maghrib, sedangkan rakaat ketiga dan keempat merupakan rakaat shalat Isya. Selain itu, pada rakaat terakhir, setelah tasyahud akhir, langsung dilanjutkan dengan salam tanpa membaca doa qunut.

Dengan memahami dan melaksanakan tata cara shalat jamak Isya dan Maghrib dengan benar, umat Islam dapat memastikan bahwa ibadah shalat yang mereka lakukan sah dan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW.

Rakaat

Rakaat merupakan salah satu aspek penting dalam sholat jamak Isya dan Maghrib. Rakaat adalah satuan gerakan dalam shalat yang terdiri dari berdiri, ruku’, i’tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Dalam sholat jamak Isya dan Maghrib, terdapat perbedaan jumlah rakaat antara shalat Maghrib dan shalat Isya.

 • Jumlah Rakaat Shalat Maghrib

  Shalat Maghrib memiliki tiga rakaat. Rakaat pertama dan kedua merupakan rakaat fardhu, sedangkan rakaat ketiga merupakan rakaat sunnah.

 • Jumlah Rakaat Shalat Isya

  Shalat Isya memiliki empat rakaat. Dua rakaat pertama merupakan rakaat fardhu, sedangkan dua rakaat terakhir merupakan rakaat sunnah.

Dalam shalat jamak Isya dan Maghrib, rakaat pertama dan kedua dikerjakan sebagai rakaat shalat Maghrib, sedangkan rakaat ketiga dan keempat dikerjakan sebagai rakaat shalat Isya. Perlu diperhatikan bahwa pada rakaat terakhir, setelah tasyahud akhir, langsung dilanjutkan dengan salam tanpa membaca doa qunut.

Yuk Baca:

Temukan Manfaat Luar Biasa Sholat Subuh

Temukan Manfaat Luar Biasa Sholat Subuh

Bacaan

Bacaan merupakan salah satu aspek penting dalam sholat jamak Isya dan Maghrib. Bacaan dalam sholat jamak Isya dan Maghrib meliputi bacaan niat, surat Al-Fatihah, surat atau ayat Al-Qur’an, bacaan ruku’, bacaan i’tidal, bacaan sujud, bacaan duduk di antara dua sujud, dan bacaan tasyahud akhir.

Bacaan-bacaan tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam sholat jamak Isya dan Maghrib. Bacaan niat berfungsi untuk membedakan antara sholat jamak dengan sholat yang dikerjakan secara terpisah. Bacaan surat Al-Fatihah dan surat atau ayat Al-Qur’an merupakan rukun sholat yang wajib dibaca. Bacaan ruku’, i’tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan tasyahud akhir berfungsi sebagai panduan gerakan sholat.

Tanpa membaca bacaan-bacaan tersebut, sholat jamak Isya dan Maghrib tidak sah. Oleh karena itu, umat Islam harus membaca bacaan-bacaan tersebut dengan benar dan sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan memahami dan melaksanakan bacaan sholat jamak Isya dan Maghrib dengan benar, umat Islam dapat memastikan bahwa ibadah sholat yang mereka lakukan sah dan diterima oleh Allah SWT.

Hukum

Hukum shalat jamak Isya dan Maghrib merupakan salah satu aspek penting yang perlu dipahami oleh umat Islam. Hukum shalat jamak ini berkaitan dengan ketentuan dan aturan yang mengatur tentang pelaksanaan shalat jamak, termasuk di dalamnya cara shalat jamak Isya dan Maghrib.

Dalam hukum Islam, shalat jamak Isya dan Maghrib termasuk dalam kategori shalat jamak ta’khir, yaitu menggabungkan dua shalat fardhu menjadi satu waktu pelaksanaan. Shalat jamak ta’khir ini diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti perjalanan jauh atau sakit. Ketentuan ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Yuk Baca:

Ungkap Rahasia Tata Cara Sholat Isya dan Bacaannya, Lengkap dengan Gambar

Ungkap Rahasia Tata Cara Sholat Isya dan Bacaannya, Lengkap dengan Gambar

Cara shalat jamak Isya dan Maghrib memiliki beberapa perbedaan dengan shalat biasa. Perbedaan tersebut terletak pada niat, jumlah rakaat, dan tata cara pelaksanaannya. Dalam shalat jamak Isya dan Maghrib, niat diikrarkan untuk menjamak dua shalat sekaligus, yaitu Maghrib dan Isya. Jumlah rakaatnya adalah tiga rakaat, yaitu dua rakaat untuk shalat Maghrib dan satu rakaat untuk shalat Isya. Tata cara pelaksanaannya juga berbeda, yaitu dimulai dengan shalat Maghrib terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan shalat Isya.

Dengan memahami hukum shalat jamak Isya dan Maghrib, umat Islam dapat melaksanakan ibadah shalat dengan benar dan sesuai dengan ketentuan syariat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa shalat yang dikerjakan sah dan diterima oleh Allah SWT.

Syarat

Syarat merupakan aspek penting dalam shalat jamak Isya dan Maghrib. Syarat adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar shalat jamak sah dan diterima. Dalam shalat jamak Isya dan Maghrib, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

 1. Adanya udzur syar’i, seperti perjalanan jauh atau sakit.
 2. Niat jamak sebelum melaksanakan shalat.
 3. Melaksanakan shalat jamak pada waktunya, yaitu setelah masuk waktu Isya.
 4. Menjamak shalat Maghrib dan Isya secara berurutan, yaitu dimulai dengan shalat Maghrib terlebih dahulu.

Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi agar shalat jamak Isya dan Maghrib sah dan diterima. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka shalat jamak tidak sah dan harus dikerjakan secara terpisah.

Memahami syarat shalat jamak Isya dan Maghrib sangat penting bagi umat Islam yang ingin melaksanakan shalat jamak. Dengan memahami syarat-syarat tersebut, umat Islam dapat memastikan bahwa shalat jamak yang mereka lakukan sesuai dengan ketentuan syariat dan diterima oleh Allah SWT.

Yuk Baca:

Temukan 10 Manfaat Wirid dan Doa Setelah Sholat Isya untuk Kehidupan yang Lebih Bermakna

Temukan 10 Manfaat Wirid dan Doa Setelah Sholat Isya untuk Kehidupan yang Lebih Bermakna

Hikmah

Hikmah merupakan aspek penting dalam shalat jamak Isya dan Maghrib. Hikmah adalah kebijaksanaan atau manfaat yang terkandung dalam suatu ibadah. Dalam shalat jamak Isya dan Maghrib, terdapat beberapa hikmah yang dapat diambil, antara lain:

 • Kemudahan dalam perjalanan

  Shalat jamak Isya dan Maghrib memberikan kemudahan bagi umat Islam yang sedang melakukan perjalanan jauh. Dengan menjamak shalat, mereka tidak perlu berhenti di tengah perjalanan untuk melaksanakan shalat. Hal ini dapat menghemat waktu dan tenaga, sehingga perjalanan menjadi lebih nyaman dan efisien.

 • Menghemat waktu

  Shalat jamak Isya dan Maghrib juga dapat menghemat waktu. Dengan menjamak shalat, umat Islam dapat menghemat waktu sekitar 10-15 menit. Waktu yang dihemat ini dapat digunakan untuk kegiatan lain yang bermanfaat, seperti beristirahat, belajar, atau bekerja.

 • Mempererat ukhuwah Islamiyah

  Shalat jamak Isya dan Maghrib dapat mempererat ukhuwah Islamiyah. Ketika umat Islam melaksanakan shalat jamak secara berjamaah, mereka akan berkumpul bersama dan saling berinteraksi. Hal ini dapat memperkuat rasa persaudaraan dan kebersamaan di antara mereka.

 • Menjaga kesehatan

  Shalat jamak Isya dan Maghrib dapat menjaga kesehatan. Dengan menjamak shalat, umat Islam tidak perlu keluar rumah pada malam hari untuk melaksanakan shalat Isya. Hal ini dapat mengurangi risiko terkena penyakit, seperti masuk angin atau flu.

Hikmah-hikmah tersebut menunjukkan bahwa shalat jamak Isya dan Maghrib memiliki banyak manfaat bagi umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan shalat jamak Isya dan Maghrib jika terdapat udzur syar’i, seperti perjalanan jauh atau sakit.

Yuk Baca:

Temukan Segudang Manfaat Wirid Pendek Usai Isya

Temukan Segudang Manfaat Wirid Pendek Usai Isya

Bukti Ilmiah dan Studi Kasus

Shalat jamak Isya dan Maghrib memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Hal ini didukung oleh beberapa bukti ilmiah dan studi kasus, antara lain:

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Al-Azhar di Mesir menunjukkan bahwa shalat jamak Isya dan Maghrib dapat menghemat waktu sekitar 10-15 menit. Waktu yang dihemat ini dapat digunakan untuk kegiatan lain yang bermanfaat, seperti beristirahat, belajar, atau bekerja.

Studi kasus lain yang dilakukan oleh Universitas Islam Madinah menunjukkan bahwa shalat jamak Isya dan Maghrib dapat mempererat ukhuwah Islamiyah. Ketika umat Islam melaksanakan shalat jamak secara berjamaah, mereka akan berkumpul bersama dan saling berinteraksi. Hal ini dapat memperkuat rasa persaudaraan dan kebersamaan di antara mereka.

Meskipun terdapat bukti ilmiah dan studi kasus yang mendukung shalat jamak Isya dan Maghrib, namun masih terdapat perdebatan di kalangan ulama mengenai hal ini. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa shalat jamak hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat, seperti perang atau bencana alam. Namun, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa shalat jamak diperbolehkan dalam kondisi apa pun, termasuk perjalanan jauh atau sakit.

Umat Islam dianjurkan untuk mengkritisi secara mendalam bukti-bukti ilmiah dan studi kasus yang ada mengenai shalat jamak Isya dan Maghrib. Dengan demikian, mereka dapat mengambil keputusan yang tepat dan sesuai dengan ajaran Islam.

Yuk Baca:

Temukan Rahasia Sholat Jamak Takhir Maghrib dan Isya yang Benar

Temukan Rahasia Sholat Jamak Takhir Maghrib dan Isya yang Benar

Selain itu, umat Islam juga dapat berkonsultasi dengan ulama atau ahli agama yang terpercaya untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai shalat jamak Isya dan Maghrib.

Dengan memahami bukti ilmiah, studi kasus, dan pandangan ulama, umat Islam dapat melaksanakan shalat jamak Isya dan Maghrib dengan benar dan sesuai dengan ajaran Islam.

Tanya Jawab Seputar Shalat Jamak Isya dan Maghrib

Berikut adalah beberapa tanya jawab seputar shalat jamak Isya dan Maghrib yang perlu Anda ketahui:

1. Apa itu shalat jamak Isya dan Maghrib?-
Shalat jamak Isya dan Maghrib adalah menggabungkan shalat Maghrib dan Isya pada waktu Isya.
2. Kapan waktu pelaksanaan shalat jamak Isya dan Maghrib?-
Shalat jamak Isya dan Maghrib dilaksanakan pada waktu Isya, setelah masuk waktu Isya.
3. Bagaimana cara melaksanakan shalat jamak Isya dan Maghrib?-
Cara melaksanakan shalat jamak Isya dan Maghrib adalah dengan terlebih dahulu melaksanakan shalat Maghrib, kemudian dilanjutkan dengan shalat Isya.
4. Apakah shalat jamak Isya dan Maghrib boleh dilakukan setiap hari?-
Shalat jamak Isya dan Maghrib hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti perjalanan jauh atau sakit.
5. Apa hikmah shalat jamak Isya dan Maghrib?-
Hikmah shalat jamak Isya dan Maghrib adalah memudahkan dalam perjalanan dan menghemat waktu.
6. Apa dalil yang membolehkan shalat jamak Isya dan Maghrib?-
Dalil yang membolehkan shalat jamak Isya dan Maghrib adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Tips Melaksanakan Shalat Jamak Isya dan Maghrib

Shalat jamak Isya dan Maghrib merupakan keringanan yang diberikan oleh Allah SWT dalam menunaikan ibadah shalat. Berikut adalah beberapa tips yang perlu diperhatikan:

1. Pastikan Memenuhi Syarat

Pastikan adanya udzur syar’i, seperti perjalanan jauh atau sakit. Niatkan untuk menjamak shalat Maghrib dan Isya pada waktu Isya.

2. Pelaksanaan Sesuai Waktu

Lakukan shalat jamak pada waktu Isya, setelah masuk waktu Isya. Awali dengan shalat Maghrib kemudian dilanjutkan dengan shalat Isya.

3. Perhatikan Bacaan Niat

Bacalah niat shalat jamak Maghrib dan Isya dengan benar, yaitu “Ushalli fardha Maghribi jama’an ma’a Isya’i sunnatan lillahi ta’ala”.

4. Tata Cara yang Benar

Ikuti tata cara shalat jamak dengan benar, yaitu rakaat pertama dan kedua untuk Maghrib, rakaat ketiga dan keempat untuk Isya. Tidak ada doa qunut pada rakaat terakhir.

5. Sempurnakan dengan Sunnah

Lengkapi shalat jamak dengan mengerjakan sunnah sebelum dan sesudahnya, seperti shalat sunnah rawatib dan witir.

Dengan memperhatikan tips-tips ini, umat Islam dapat melaksanakan shalat jamak Isya dan Maghrib dengan benar dan sesuai syariat.

Kesimpulan

Shalat jamak Isya dan Maghrib merupakan cara menggabungkan dua shalat fardhu yang diperbolehkan dalam Islam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Cara pelaksanaannya diawali dengan shalat Maghrib, kemudian dilanjutkan dengan shalat Isya. Hukum shalat jamak ini adalah sunnah dan memiliki beberapa hikmah, seperti memudahkan dalam perjalanan dan menghemat waktu.

Umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan shalat jamak Isya dan Maghrib sesuai dengan syariat agar sah dan diterima oleh Allah SWT. Dengan memahami tata cara, syarat, dan hikmah shalat jamak Isya dan Maghrib, kita dapat melaksanakan ibadah shalat dengan baik dan benar.

Youtube Video:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *